Ý nghĩa của từ Đình đám là gì:
Đình đám nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Đình đám. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đình đám mình

1

1   1

Đình đám


hội hè ở nông thôn (nói khái quát; thường hàm ý chê) hội hè đình đám liên miên Đồng nghĩa: [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Đình đám


Là Thiên nhiên tạo Ra vẻ đẹp, cho con người in ra bảng sao.
Sự trí trắng con người vươn lên không tầm thường. Gây ra sự án ảnh cho chính chúng ta. Luật Nhân quả sẽ không giờ thứ thăm cho người đã phạm sai lầm mà người ấy đã mắc phải.
Vinh - Ngày 07 tháng 4 năm 2020

3

0   0

Đình đám


Ai nói đình đám thường có ý chê ? Giải thích mà không hiểu từ nguyên, cứ nói theo cảm tính như vậy thì học sinh dốt là phải !
Thư Ngân - Ngày 07 tháng 4 năm 2020


Thêm ý nghĩa của Đình đám
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đình trệ Đình đốn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa