Ý nghĩa của từ Đánh đố là gì:
Đánh đố nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Đánh đố. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đánh đố mình

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Đánh đố


đưa ra để đố, để thử thách hoặc để thách thức ra đề như thế khác nào đánh đố học sinh
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Đánh đố


là một loài bướm đêm thuộc bà ấy nói là nó có đi làm rồi mà anh nói là em có đi học về chưa có đâu mà bị đau đầu lắm rồi không biết nữa nhưng mà em nói là anh có biết đâu mà bị đốt cháy hoàn toàn bị sốt chị nhé em mình nói với em nhé anh ạ anh em mình gặp nhau nhé anh ạ ạ à à em đi ăn sáng nay c ko là một loài bướm đêm trong họ cúc đi
Fhxjguggcjctg - Ngày 13 tháng 9 năm 2023

<< Đánh đầu Đánh đ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa