Ý nghĩa của từ Đánh tiếng là gì:
Đánh tiếng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Đánh tiếng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đánh tiếng mình

1

13   5

Đánh tiếng


cất tiếng để báo cho người khác biết là có người đánh tiếng từ ngoài sân lặng lẽ đi vào, không dám đ&aacut [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   0

Đánh tiếng


Đanh tiếng là gây sự chú ý bằng lời nói
Ẩn danh - Ngày 06 tháng 5 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Đánh tiếng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đánh tiêu hao Đánh tráo >>