Ý nghĩa của từ Đành hanh là gì:
Đành hanh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đành hanh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đành hanh mình

1

4 Thumbs up   5 Thumbs down

Đành hanh


(trẻ em hoặc phụ nữ trẻ) ngang bướng, luôn đòi cho mình phải được hơn người một cách vô lí đứa trẻ đành hanh Đồng nghĩa: lành chanh (Từ cũ, &Iacut [..]
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Đành Đành hanh đành hói >>