Ý nghĩa của từ úp sọt là gì:
úp sọt nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ úp sọt Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa úp sọt mình

1

6   5

úp sọt


diễn tả hành động dùng số lượng áp đảo để tiến hành việc gì đó, chủ yếu là đánh nhau,hay còn gọi là đánh hội đồng. Ngày xưa đánh "úp sọt" là trò đánh mà một người đột nhiên xông vào dùng sọt hoặc bao vải trùm lên người kia để những người khác xông [..]
Nguồn: tudienlong.com

Thêm ý nghĩa của úp sọt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thế éo nào ủ mưu >>