Ý nghĩa của từ ủ mưu là gì:
ủ mưu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ủ mưu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ủ mưu mình

1

0   6

ủ mưu


đang nung nấu ý định hoặc đang chuẩn bị để làm một việc gì đó mờ ám, không tốt, hoặc tốt nhất không để ai biết
Nguồn: tudienlong.com

Thêm ý nghĩa của ủ mưu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< úp sọt vào mắt >>