Ý nghĩa của từ ê kíp là gì:
ê kíp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ê kíp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ê kíp mình

1

9   4

ê kíp


Dùng để chỉ một nhóm người cùng làm việc trong một công việc nào đó, chủ yếu là liên quan đến kỹ thuật như đóng phim, dựng clip ca nhạc, quay clip quảng cáo.
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

1   1

ê kíp


Ekip la mot nhom nguoi Cung lam
Chung mot cong viec,an ro,an khop voi nhau.
Ẩn danh - Ngày 13 tháng 6 năm 2016

3

3   5

ê kíp


nhóm người được tổ chức ra để cùng làm một nhiệm vụ chung nào đó ê kíp lãnh đạo của xí nghiệp cùng tron [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của ê kíp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dvdrip em yêu ảo lòi >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa