Ý nghĩa của từ em yêu ảo lòi là gì:
em yêu ảo lòi nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ em yêu ảo lòi Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa em yêu ảo lòi mình

1

16   5

em yêu ảo lòi


Khi một người con gái nào đó up ảnh lên mạng, nhìn lung linh, xinh đẹp vì do chỉnh sửa photoshop, khác hẳn so với ngoài đời, thì người ta dùng cụm từ này để mỉa mai.
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của em yêu ảo lòi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ê kíp gangnam style >>