Ý nghĩa của từ éc éc là gì:
éc éc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ éc éc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa éc éc mình

1

2   0

éc éc


1) Là từ tượng thanh của tiếng con heo kêu.
2) Là ngôn ngữ của chủ nghĩa nhảm nhí do page Truyện tranh nhảm nhí trên Facebook sáng lập.
3) Là tiếng kêu của con người khi người ta hoảng sợ quá độ, thường thì tiếng "éc éc" rất ít được dùng.
Éc Éc - Ngày 14 tháng 5 năm 2017

2

7   6

éc éc


Nh. éc.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "éc éc". Những từ phát âm/đánh vần giống như "éc éc": . ao ước ắc qui
Nguồn: vdict.com

3

4   7

éc éc


Nh. éc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của éc éc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< âu ép liễu nài hoa >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa