Ý nghĩa của từ èo èo là gì:
èo èo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ èo èo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa èo èo mình

1

1   0

èo èo


Nói lai nhai to và lâu, làm cho bực mình. | : ''Cái gì mà '''èo èo''' mãi thế?''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

èo èo


Nói lai nhai to và lâu, làm cho bực mình: Cái gì mà èo èo mãi thế?
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   2

èo èo


Nói lai nhai to và lâu, làm cho bực mình: Cái gì mà èo èo mãi thế?
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của èo èo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cứu tử cửa b >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa