Ý nghĩa của từ âm vận là gì:
âm vận nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ âm vận. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa âm vận mình

1

1   0

âm vận


Vần trong thơ ca. | : ''Thi sĩ khéo tìm '''âm vận'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

âm vận


dt. (H. âm: tiếng; vận: vần) Vần trong thơ ca: Thi sĩ khéo tìm âm vận.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

âm vận


dt. (H. âm: tiếng; vận: vần) Vần trong thơ ca: Thi sĩ khéo tìm âm vận.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của âm vận
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< âm u âm điệu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa