Ý nghĩa của từ âm vận là gì:
âm vận nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ âm vận. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa âm vận mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

âm vận


Vần trong thơ ca. | : ''Thi sĩ khéo tìm '''âm vận'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

âm vận


dt. (H. âm: tiếng; vận: vần) Vần trong thơ ca: Thi sĩ khéo tìm âm vận.
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

âm vận


dt. (H. âm: tiếng; vận: vần) Vần trong thơ ca: Thi sĩ khéo tìm âm vận.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de (offline)

<< âm u âm điệu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa