Ý nghĩa của từ Ôxy hoà tan là gì:
Ôxy hoà tan nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ôxy hoà tan Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ôxy hoà tan mình

1

0   0

Ôxy hoà tan


là lượng ôxy hoà tan trong nước trong một thời gian nhất định, thường được đo bằng đơn vị ppm hay mg/l
Nguồn: cenma.com.vn

Thêm ý nghĩa của Ôxy hoà tan
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Dòng chảy Sục khí >>