Ý nghĩa của từ Sục khí là gì:
Sục khí nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Sục khí. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sục khí mình

1

5   1

Sục khí


Là kỹ thuật đc sử dụng trong xử lý nc mà cần cung cấp ôxy . khí đc cung cấp hoặc bằng phương pháp phun xương hoặc = bằng các thiết bị khí sục
Nonono - Ngày 18 tháng 5 năm 2021

2

4   0

Sục khí


là kỹ thuật được sử dụng trong xử lý nước mà cần cung cấp ôxy. Khí được cung cấp hoặc bằng phương pháp phun xương hoặc bằng các thiết bị sục khí
Nguồn: cenma.com.vn

Thêm ý nghĩa của Sục khí
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ôxy hoà tan Sự đồng hoá >>