Ý nghĩa của từ Sục khí là gì:
Sục khí nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Sục khí. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sục khí mình

1

5 Thumbs up   1 Thumbs down

Sục khí


Là kỹ thuật đc sử dụng trong xử lý nc mà cần cung cấp ôxy . khí đc cung cấp hoặc bằng phương pháp phun xương hoặc = bằng các thiết bị khí sục
Nonono - 00:00:00 UTC 18 tháng 5, 2021

2

4 Thumbs up   0 Thumbs down

Sục khí


là kỹ thuật được sử dụng trong xử lý nước mà cần cung cấp ôxy. Khí được cung cấp hoặc bằng phương pháp phun xương hoặc bằng các thiết bị sục khí
Nguồn: cenma.com.vn
<< Ôxy hoà tan Sự đồng hoá >>