Ý nghĩa của từ zeta là gì:
zeta nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ zeta. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa zeta mình

1

1   1

zeta


Zêta (chữ thứ sáu của bảng chữ cái Hi lạp).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

zeta


con chữ thứ sáu của bảng chữ cái Hi Lạp (ζ, Z).
Nguồn: tratu.soha.vn

3

1   1

zeta


Zeta (chữ hoa Ζ, chữ thường ζ; tiếng Hy Lạp: ζήτα, cổ điển [dzɛ ː ta] hoặc [zdɛ ː ta] Zeta, tiếng Hy Lạp hiện đại: Zita) là chữ cái thứ sáu của bảng ch [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của zeta
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< zeus zestfully >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa