Ý nghĩa của từ zepp là gì:
zepp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ zepp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa zepp mình

1

0   0

zepp


(thông tục) (viết tắt) của Zeppelin.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

zepp


Zepp là một nhóm các hội trường âm nhạc tại Nhật Bản nằm ở nhiều nơi trên cả nước. Các hội trường Zepp là nơi tổ chức rất nhiều tour du lịch quốc t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của zepp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< zero zenonism >>