Ý nghĩa của từ zany là gì:
zany nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ zany. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa zany mình

1

2   1

zany


zany là một từ trong tiếng Anh, có nghĩa

1. tính từ. nghĩa là rất hài hước, vui tính, khiến mọi người cười lăn cười bò, giống như một anh hề vậy

2. danh từ chỉ một người như trên
hansnam - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

2

1   1

zany


Người ngu, người đần, người khờ dại. | Người thích làm trò hề. | Vai hề phụ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của zany
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yuppie zappy >>