Ý nghĩa của từ yo là gì:
yo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ yo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yo mình

1

21   19

yo


1. một câu chào trong tiếng anh. được tính là tiếng lóng, không phải ngôn ngữ chính thức
Yo! How's it going?

2. một cách gọi khác của từ 'Your' - của bạn, ấy, đằng ấy, mày

you should get yo car outta here = you should get your car out of here = mày nên đưa xe ra khỏi đây
hansnam - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

2

17   21

yo


Chào! | : '''''Yo''' Paulie! How's it going?'' | Này! | : '''''Yo''', check this out!'' | Đây (nói có mặt)! | : Trung sĩ: ''Smith?''
Lính trơn Smith: '''''Yo'''!'' | Nó, anh [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

10   14

yo


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 10 tháng 7 năm 2016   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của yo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< de nada adiós >>