Ý nghĩa của từ xe hoi 2.0 là gì:
xe hoi 2.0 nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ xe hoi 2.0 Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xe hoi 2.0 mình

1

0   1

xe hoi 2.0


Xe hơi 2.0 có nghĩa là dung tích xilanh của xe hơi đó là 2.0 lít (hay còn gọi đó là buồng đốt có thể tích là 2000 cm3)
Hiện nay trên thị trường thường dòng xe hơi 2.0 rất phổ biến, nó phù hợp với hạ tầng giao thông của Việt Nam mà lại tiết kiệm nhiên liệu.
NguyenHuyBinh - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của xe hoi 2.0
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< used to yuki >>