Ý nghĩa của từ xa rang hê ô là gì:
xa rang hê ô nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ xa rang hê ô Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xa rang hê ô mình

1

38   8

xa rang hê ô


phiên âm tiếng Việt cực chuẩn của câu nói tiếng Hàn Quốc Sarang hae(yo)! 사랑 해 (요)

có thể hiểu câu này là anh yêu em, em yêu anh, tao yêu mày, em yêu thím, tôi yêu bà... thể hiện tình cảm yêu đương với người khác
hansnam - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của xa rang hê ô
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< rtm vba >>