Ý nghĩa của từ xúc giác là gì:
xúc giác nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ xúc giác. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xúc giác mình

1

5   1

xúc giác


dt (H. xúc: chạm đến; giác: cảm thấy) Cảm giác do sự đụng chạm, sờ mó mà có: Da là cơ quan xúc giác của người ta.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "xúc [..]
Nguồn: vdict.com

2

3   0

xúc giác


Cảm giác do sự đụng chạm, sờ mó mà có. | : ''Da là cơ quan '''xúc giác''' của người ta.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

2   0

xúc giác


dt (H. xúc: chạm đến; giác: cảm thấy) Cảm giác do sự đụng chạm, sờ mó mà có: Da là cơ quan xúc giác của người ta.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

2   0

xúc giác


cảm giác về hình thể, trạng thái bên ngoài của sự vật, về nóng lạnh, về đau đớn, v.v. thu nhận được do những kích th&iac [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

3   1

xúc giác


Xúc giác là những cảm giác có được khi đụng chạm, tiếp xúc bằng da (qua tay, chân...). Nnững nhận thức này được coi là một trong năm giác quan của động v [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của xúc giác
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xú uế xúc tiến >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa