Ý nghĩa của từ wl là gì:
wl nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ wl. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa wl mình

1

1   1

wl


1. Viết tắt: wikileaks: một trang web được sáng lập bởi một hacker người Australia tên là Julian Assange. Wikileaks là cái gai trong mắt của rất nhiều chính phủ trên thế giới. Tuy nhiên, theo truyền thuyết, nó lại không thể gây ảnh hưởng gì với chính phủ Việt Nam vì tại đây, các tài liệu quan trọng đều được lưu trên giấy.
markarus - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

2

1   1

wl


water line
Nguồn: clbthuyentruong.com

Thêm ý nghĩa của wl
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Mxh cambodian >>