Ý nghĩa của từ what s up là gì:
what s up nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ what s up Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa what s up mình

1

3   3

what s up


Khi gặp bạn bè hoặc những người thân thiết, ngang hàng thì người nói tiếng Anh thường dùng cụm từ này, nghĩa tương tự như "Dạo này thế nào?" hoặc "Có gì mới không?"
maedahikaru - Ngày 04 tháng 5 năm 2014

Thêm ý nghĩa của what s up
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< huyen mai k pjet >>