maedahikaru

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được3
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3   3

what s up


Khi gặp bạn bè hoặc những người thân thiết, ngang hàng thì người nói tiếng Anh thường dùng cụm từ này, nghĩa tương tự như "Dạo này thế nào?" hoặc "Có gì mới không?"
maedahikaru - Ngày 04 tháng 5 năm 2014