Ý nghĩa của từ what about là gì:
what about nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ what about Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa what about mình

1

1   0

what about


Cũng như "how about" - được dùng để đưa ra những lời gợi ý, lời mời. Tuy nhiên, trong 1 số trường hợp còn được dùng để đề cập đến một sự cản trở hoặc một vấn đề có thể xảy ra.


"Let's go shopping!"
(Bọn mình đi shopping đi!)
"But what about my guitar lesson?"
(Nhưng còn buổi học guitar của tớ thì sao?)
iRosa - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của what about
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Asl Răng em còn chắc, chưa nhổ được >>