Ý nghĩa của từ wen là gì:
wen nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ wen. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa wen mình

1

2   5

wen


Bướu giáp. | U mỡ. | Thành phố quá đông đúc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   7

wen


Bướu giáp. | U mỡ. | Thành phố quá đông đúc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của wen
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vol ang >>