Ý nghĩa của từ welcome back là gì:
welcome back nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ welcome back Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa welcome back mình

1

5   0

welcome back


Trong tiếng Anh, cụm từ "welcome back" có nghĩa là:
Ví dụ 1: Hello John, welcome back, I very happy. (Chào John, chào mừng quay trở lại, tôi rất vui)
Ví dụ 1: Welcome back everybody, my family very love you. (Mừng mọi người quay lại, gia đình tôi rất quý mến các bạn)
nghĩa là gì - Ngày 28 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của welcome back
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< to my love khái niệm nhân >>