Ý nghĩa của từ vnindex là gì:
vnindex nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ vnindex. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vnindex mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vnindex


là một chỉ số thị trường chứng khoán được niêm yết trên sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. chỉ số này thể hiện sự thay đổi giá và khối lượng giao dịch của một thị trường chứng khoán. khi giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch tăng, VNINDEX cũng tăng theo. nó thể hiện một thị trường chứng khoán hoạt động có tốt không
hansnam - 00:00:00 UTC 30 tháng 7, 2013

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vnindex


VnIndex là một chỉ số thị trường chứng khoán của Việt Nam.
Nguồn: vi.wikipedia.org
<< vn um >>