Ý nghĩa của từ vler là gì:
vler nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ vler. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vler mình

1

23 Thumbs up   6 Thumbs down

vler


Vler còn có nghĩa viết tắt của từ vãi l*n( vl )
No con mẹ nó name - Ngày 12 tháng 5 năm 2020

2

3 Thumbs up   9 Thumbs down

vler


Có thể là từ viết tắt của Vlogger, là người làm và xuất hiện trên video trên Youtube. Theo sự phổ biến về hình thức xem, nghe để tiếp thu nhiều thông tin hơn đọc, bây giờ nhiều người có khả năng đều có thể làm người live stream, vlog dạng video để kiếm tiền và chia sẻ kinh nghiệm.
nghĩa là gì - Ngày 13 tháng 6 năm 2019
<< tim thai dương tính default là gì? >>