Ý nghĩa của từ vitamin gâu gâu là gì:
vitamin gâu gâu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ vitamin gâu gâu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vitamin gâu gâu mình

1

1   0

vitamin gâu gâu


dùng ám chỉ món thịt chó rất thơm ngon và bổ dưỡng , mọi người thường ăn thịt chó để giải đen
Nguồn: tudienlong.com

2

1   1

vitamin gâu gâu


vitamin ý nói là một loại thuốc bổ
“gâu gâu” là tiếng sủa của giống chó
vitamin gâu gâu ý nói đến việc săn thịt chó.
thường dùng cho người thích ăn thịt chó.
giang - Ngày 22 tháng 10 năm 2020

Thêm ý nghĩa của vitamin gâu gâu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vâu rẳng vua đạo văn >>