Ý nghĩa của từ văn tự là gì:
văn tự nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ văn tự. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa văn tự mình

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

văn tự


hệ thống kí hiệu dùng để ghi lại những sản phẩm của hoạt động ngôn từ trên một thứ chất liệu nào đó( thường là giấy)
Nguyễn Thị Bình - 00:00:00 UTC 4 tháng 6, 2019

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

văn tự


(Từ cũ) chữ viết văn tự chữ Hán nhận dạng văn tự giấy tờ do hai bên thoả thuận kí kết trong việc mua bán văn tự bán nhà bán trời không văn tự (tng [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

văn tự


Xem văn bản, văn từ
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

văn tự


Cụm từ "văn tự" là một danh từ chữ Hán, được dùng để chỉ chữ viết (chủ yếu là thời xưa) hay chỉ giấy tờ do hai bên thoả thuận kí kết trong mua bán.
Ví dụ: Văn tự chữ Hán; Nhận dạng văn tự; Văn tự mua nhà;...
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 6 tháng 8, 2019

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

văn tự


Văn theo nghĩa nguyên sơ là vẻ. Vậy văn là hình ảnh của chữ độc lập nhưng vẫn có thể biểu ý được sự vật hiện tượng, con người trong đó nội hàm nghĩa đã có sẵn trong độc thể của văn. Hiểu nôm na có thể mặc định văn là một từ đơn có nghĩa và biểu thị sự vật hiện tượng.

Tự lại là sự tập hợp của 2 hay nhiều văn ( từ đơn) với nhau để tạo ra nghĩa hợp thể và biểu thị cụ thể nghĩa của sự vật hiện tượng. Trong đó sự hợp các văn tạo ra tự thì Tự lúc này hiểu là (từ ghép)
Nam hoa dương tử - 00:00:00 UTC 17 tháng 1, 2022

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

văn tự


Văn Tự là một xã thuộc huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< âu phiền văn từ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa