Ý nghĩa của từ vú em là gì:
vú em nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ vú em. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vú em mình

1

5   2

vú em


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
trần thanh xuân - Ngày 09 tháng 7 năm 2015   NSFW / 18+

2

5   3

vú em


Bà vú, hay bà vú nuôi, là một người giúp việc sống cùng với một gia đình và chăm sóc trẻ em của gia đình đó. Bà vú có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

4   5

vú em


Người đàn bà đi ở dùng sữa mình để nuôi con chủ, trong xã hội cũ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

3   4

vú em


d. Người đàn bà đi ở dùng sữa mình để nuôi con chủ, trong xã hội cũ.
Nguồn: vdict.com

5

3   5

vú em


d. Người đàn bà đi ở dùng sữa mình để nuôi con chủ, trong xã hội cũ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

3   5

vú em


(Từ cũ) người đàn bà đi ở dùng sữa mình để nuôi con chủ.
Nguồn: tratu.soha.vn

7

3   5

vú em


āpādikā (nữ)
Nguồn: phathoc.net

Thêm ý nghĩa của vú em
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vô độ văn cảnh >>