Ý nghĩa của từ vô hiệu là gì:
vô hiệu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ vô hiệu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vô hiệu mình

1

6   3

vô hiệu


t. Không có hiệu lực, không mang lại kết quả; trái với hữu hiệu. Bệnh quá nguy kịch, mọi cố gắng của thầy thuốc đều vô hiệu.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

2   1

vô hiệu


Không có hiệu lực, không mang lại kết quả; trái với hữu hiệu. | : ''Bệnh quá nguy kịch, mọi cố gắng của thầy thuốc đều '''vô hiệu'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

2   1

vô hiệu


t. Không có hiệu lực, không mang lại kết quả; trái với hữu hiệu. Bệnh quá nguy kịch, mọi cố gắng của thầy thuốc đều vô hiệu.
Nguồn: vdict.com

4

4   3

vô hiệu


không có hiệu lực, không mang lại kết quả mọi lời can ngăn đều vô hiệu Trái nghĩa: hữu hiệu
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của vô hiệu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vô cực vô sự >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa