Ý nghĩa của từ vô cảm là gì:
vô cảm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ vô cảm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vô cảm mình

1

27   10

vô cảm


Vô cảm là vô tình hờ hững như ko hay ko thấy những việc và nhưng điều đang biêt
xuan - Ngày 15 tháng 10 năm 2015

2

22   7

vô cảm


không có cảm xúc, không có tình cảm (trước những tình huống đáng ra phải có) cái nhìn vô cảm vô c [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

12   7

vô cảm


Không có tình cảm cảm xúc của con người.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

13   10

vô cảm


Là cố tình không cảm nhận được những việc đang xay ra xung quanh...
Ẩn danh - Ngày 22 tháng 4 năm 2016

5

3   4

vô cảm


Vô cảm là vô tâm, thờ ơ, không có cảm xúc trước sự đau khổ của người khác, là cười trên sự đau khổ của người khác, không biết được sự cho và nhận.
Ẩn danh - Ngày 02 tháng 3 năm 2018

6

5   15

vô cảm


x. Gây tê
Nguồn: yhvn.vn


Thêm ý nghĩa của vô cảm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ngủng ngẳng past participle >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa