Ý nghĩa của từ usa là gì:
usa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ usa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa usa mình

1

18   3

usa


viết tắt của United States of America , nghĩa là liên bang mỹ. người việt nam biết đến với tên gọi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. là một quốc gia ở Bắc Mỹ, rất rất phát triển về mọi mặt: kinh tế, giáo dục, y tế....
hansnam - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

2

8   3

usa


Nước Mỹ; Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ (United States of America). | Quân đội Mỹ, quân đội Hoa Kỳ (United States Army).
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

3   5

usa


Tiếng Anh là ngôn ngữ de facto của chính phủ Mỹ; tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ thông dụng thứ hai. Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, và Hawaii được chính thức công nh [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   3

usa


hoa kì
Ẩn danh - Ngày 27 tháng 7 năm 2014

Thêm ý nghĩa của usa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bestrew bestrewn >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa