Ý nghĩa của từ upthrust là gì:
upthrust nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ upthrust Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa upthrust mình

1

0   0

upthrust


Sự nâng lên, sự trồi lên.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của upthrust
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< upthrow uptrend >>