Ý nghĩa của từ upcom là gì:
upcom nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ upcom Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa upcom mình

1

3   1

upcom


Là tên một thị trường chứng khoán chuyên kinh doanh các loại chứng khoán của các công ty chưa đăng ký kinh doanh trên sàn chứng khoán thành phố HCM và HN. Thị trường giúp nhà nước quản lý việc chuyển nhượng cổ phiếu tự do
Caominhhv - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của upcom
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< soulmate settle down >>