Ý nghĩa của từ unlike là gì:
unlike nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ unlike. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa unlike mình

1

0   0

unlike


Khác, không giống. | : ''he is '''unlike''' his parents'' — nó không giống bố mẹ nó | Không giống như.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

unlike


[ʌn'laik]|tính từ|giới từ|Tất cảtính từ không giống; khácthey are so unlike nobody would believe they were sisters họ khác nhau đến nỗi không ai tin họ là chị em với [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của unlike
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dear unlearnt >>