Ý nghĩa của từ ung dung là gì:
ung dung nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ung dung. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ung dung mình

1

13   2

ung dung


có dáng điệu, cử chỉ tỏ ra bình tĩnh, thư thái, không có gì lo lắng, hoặc vội vã ung dung tự tại dáng điệu ung dun [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

11   2

ung dung


1. Có cử chỉ, dáng điệu thư thái, nhàn nhã, không vội vàng, không lo lắng, bận tâm gì. | : ''Đi đứng '''ung dung'''.'' | : ''Phong thái '''ung dung'''.'' | Thoải mái, [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

8   2

ung dung


tt. 1.Có cử chỉ, dáng điệu thư thái, nhàn nhã, không vội vàng, không lo lắng, bận tâm gì: đi đứng ung dung phong thái ung dung. 2. Thoải mái, không phải vất vả, bận tâm đến đời sống: Đời sống của họ lúc nào cũng ung dung sống ung dung bằng số lãi suất tiền tiết kiệm hàng [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

7   4

ung dung


yathāsukhaṃ (trạng từ)
Nguồn: phathoc.net

5

8   6

ung dung


tt. 1.Có cử chỉ, dáng điệu thư thái, nhàn nhã, không vội vàng, không lo lắng, bận tâm gì: đi đứng ung dung phong thái ung dung. 2. Thoải mái, không phải vất vả, [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của ung dung
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< u ẩn ung nhọt >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa