Ý nghĩa của từ unesco là gì:
unesco nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ unesco. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa unesco mình

1

3   1

unesco


Unesco - United Nation Educational Scientific and Cultural Organization là tổ chức Giáo dục khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc có trụ sở tại Paris. Hiện nay, Unesco có 193 nước thành viên.
kieuoanh292 - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

2

1   1

unesco


UNESCO ((viết tắt) của United Uations Educational, Scientific and Cultural Organization) tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá của Liên hiệp quốc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   1

unesco


Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (tiếng Anh: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, viết tắt UNESCO) là một trong những [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của unesco
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< unescorted holomorphic >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa