Ý nghĩa của từ ugsome là gì:
ugsome nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ugsome Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ugsome mình

1

0   0

ugsome


Đáng sợ; kinh tởm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ugsome
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ugly ulcer >>