Ý nghĩa của từ ugliness là gì:
ugliness nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ugliness Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ugliness mình

1

0   0

ugliness


Tính chất xấu, tính xấu xí. | Tính xấu xa.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ugliness
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< udder ugly >>