Ý nghĩa của từ uglify là gì:
uglify nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ uglify Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uglify mình

1

0   0

uglify


Làm xấu đi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của uglify
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ulcerate typify >>