Ý nghĩa của từ uf là gì:
uf nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ uf. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uf mình

1

3   2

uf


Unfrien : Bỏ KB trên fb Đó mý bn
Ẩn danh - Ngày 28 tháng 11 năm 2014

2

1   1

uf


1. Là viết tắt của Microfarad, đơn vị trong vật lý
2. Viết tắt của từ You Fool: mày ngu thế!
3. Viết tắt của Used For: Đã từng làm gì
4. Là viết tắt của User Friendly: Thân thiện với người sử dụng
thanhthu - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

3

0   0

uf


UF ghi tắt của cụm từ "Ultra Filtration". Đây là một công nghệ lọc dùng màng áp suất để loại bỏ những phân tử có kích thước lớn ra khỏi nguồn nước. Như vậy, màng lọc UF có khả năng có khả năng lọc bỏ những tạp chất nhỏ hơn vi khuẩn, dầu mỡ, hydroxit kim loại... Và công nghệ UF được ứng dụng tạo ra máy lọc nước đảm bảo an toàn cho người sử dụng
nghĩa là gì - Ngày 09 tháng 3 năm 2019

Thêm ý nghĩa của uf
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ii jq >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa