zin

Vote-up nhận được41
Vote-down nhận được20
Điểm:20 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

41   20

phũ phàng


tàn nhẫn, lạnh nhạt, không vui vẻ,
zin - Ngày 08 tháng 1 năm 2014