what dream

Vote-up nhận được37
Vote-down nhận được32
Điểm:4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

37 Thumbs up   32 Thumbs down

ước mơ


Uoc mo la mot thu gi do ta luon khao khat co duoc du biet la ko co dc nhug ta van cu uoc mo vi uoc mo cho ta sog trog mot the gioi mau hong
what dream - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999