vudang

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được1
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   1

ngày kia


Ngày kia là ngày đến trước ngày hôm qua.Hôm qua, hôm kia.như vậy nếu hôm nay là thứ hai thì hôm kia là thứ bảy.
vudang - Ngày 04 tháng 5 năm 2017