volam.zing.vn

Vote-up nhận được106
Vote-down nhận được57
Điểm:48 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (6)

1

85   44

boss


Trùm (những quái vật có sức mạnh đặc biệt).
Nguồn: volam.zing.vn

2

0   0

player killer


Người gây sát thương.
Nguồn: volam.zing.vn

3

0   0

game master


"Người quản lý trò chơi" , có nhiệm vụ phục vụ người chơi, vừa là trọng tài, giống như cảnh sát trong game.
Nguồn: volam.zing.vn

4

0   0

kill steal


Giành giết quái vật và giành vật phẩm và ngân lượng.
Nguồn: volam.zing.vn

5

0   0

health point


Chỉ lượng máu (sinh mệnh). Khi trị số HP giảm xuống đến "0", nhân vật sẽ bị chết và trở về lại điểm xuất phát.
Nguồn: volam.zing.vn

6

0   0

non-play character


Nhân vật trong trò chơi nhưng không do người điều khiển.
Nguồn: volam.zing.vn