vogiahan

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được3
Điểm:-3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   3

sinh nhai


sinh nhai có nghĩa là phải kiếm ăn ,kiếm sống trong hoàn cánh khó khăn, gian khổ
vogiahan - Ngày 13 tháng 5 năm 2015