vanly

Vote-up nhận được68
Vote-down nhận được16
Điểm:51 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

68   16

khoe khoang


khoe khoang. thái độ của những người không khiêm tốn, cứ nghĩ mình là nhất.
vanly - Ngày 28 tháng 12 năm 2013