vanban920

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được2
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   2

nghiệp dĩ


Nghiệp dĩ là những tồn tại cua quá khứ cuả ông cha,tổ tiên để lại truyền từ đời này qua đời khác
vanban920 - Ngày 11 tháng 5 năm 2015